تصاویر اولین جلسه شورای فرهنگی دانشکده علوم تربیتی - مشاوره (مدیریت و حسابداری) و ارائه احکام فرهنگی به اعضاء محترم

تصاویر اولین جلسه شورای فرهنگی دانشکده علوم تربیتی - مشاوره (مدیریت و حسابداری) و ارائه احکام فرهنگی به اعضاء محترم

۱۸ آبان ۱۳۹۵ | ۱۵:۳۲ کد : ۲۸۳۷ رویدادها
تعداد بازدید:۴۷۱
تصاویر اولین جلسه شورای فرهنگی دانشکده علوم تربیتی - مشاوره (مدیریت و حسابداری) و ارائه احکام فرهنگی به اعضاء محترم
تصاویر اولین جلسه شورای فرهنگی دانشکده علوم تربیتی - مشاوره (مدیریت و حسابداری) و ارائه احکام فرهنگی به اعضاء محترم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


۴ رای