منابع مدیریت تکنواوژی بدون گرایش ومدیریت نواوری نیمسال اول ۹۹-۹۸

منابع مدیریت تکنواوژی بدون گرایش ومدیریت نواوری نیمسال اول ۹۹-۹۸

۲۲ آبان ۱۳۹۸ | ۱۰:۱۱ کد : ۴۹۹۴ رویدادها
تعداد بازدید:۱۵۶۵

( ۱ )

نظر شما :