رویدادها - آرشیو

قابل توجه دانشجویان ترم اول دکتری

قابل توجه دانشجویان ترم اول دکتری

کلیه دانشجویان ترم اولی دکتری باهمراه داشتن اصل شناسنامه ، کارت ملی و کپی از تمام صفحات آن به قسمت گزینش دانشگاه آقای سلطانی مراجعه کنند

ادامه مطلب