اخبار

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری

زمان و محل برگزاری آزمون کتبی جامع نیمسال اول ۹۹-۹۸

آزمون کتبی جامع نیمسال اول۹۹-۹۸ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ راس ساعت ۸/۳۰ در طبقه چهارم ساختمان حسابداری برگزار میگردد حضور دانشجویان محترم نیم ساعت قبل از شروع آزمون الزامی است.

ادامه مطلب
قابل توجه دانشجویان جدیدالورود

جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود

جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۰۷/۱۸ راس ساعت ۱۲/۴۰ در محل سالن کنفرانس دانشکده علوم تربیتی و مشاوره واقع در طبقه سوم برگزار میگردد.از دانشجویان گرامی تقاضا می شود جهت آشنایی با امور آموزشی و پژوهشی خود حتما در جلسه مذکور شرکت نمایند.

ادامه مطلب