تماس با دانشکده


آدرس دانشکده علوم تربیتی - مشاوره  (مدیـریـت و حسابــداری)

 

رودهن - بلوار شهید استاد مطهری - مجتمع دانشگاهی واحد رودهن - ساختمان شماره 1

شماره تماس گروه علوم تربیتی: (داخلی 2251)  و  (مستقیم 76505716-021)

شماره تماس گروه مشاوره: (داخلی 2393)    و    (مستقیم 76509428-021) 

شماره تماس گروه کتابداری: (داخلی 2334)