گروه مشاوره

   

رشته مشاوره و راهنمایی
 

رشته مشاوره و راهنمایی یکی از رشته‌های گروه علوم انسانی است که جنبه‌ کاربردی دارد و دروس آن بیشتر در زمینه رشد، ابعاد مختلف شخصیت آدمی و پیشگیری از مشکلات و اختلالات بخصوص مشکلات دانش‌آموزان و نوجوان می‌باشد. مشاوره رابطه‌ای‌ است‌ پویا و با هدف‌ که‌ بر اساس‌ مشارکت‌ مشاور و مراجع‌ در جهت حل مشکل مراجع و کمک به او می باشد.
دانشجویانی که در مقطع کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی مشغول به تحصیل هستند ملزم به گذراندن دروسی مانند: نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی، آسیب شناسی روانی، نظریه ها و روشهای مشاوره خانواده، موضوعات و مسائل اخلاقی در مشاوره، تهیه و کاربرد آزمونها در مشاوره و ... در کنار دروس مشترک بین تمامی گرایش های رشته ی مشاوره مانند: آمار استنباطی پیشرفته، روش های تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی و روانشناسی، هدایت و مشورت در اسلام و ... می باشند.
 
رشته مشاوره ( گرایش های خانواده،مدرسه، شغلی و توانبخشی)
                                

کارشناسی ارشد رشته مشاوره مدرسه ( تحصیلی) 

مشاوره مدرسه ای به دانش آموز در انتخاب رشته¬ی تحصیلی، مواد درسی، یا حل مشکلات تحصیلی کمک می کند. و برخی از اهداف این رشته راهنمایی دانش آموزان در امر آموزش و کسب عادتهای صحیح در مطالعه، کمک به دانش آموزان در ارزیابی صحیح علایق، استعداد ها و توانایی های خود به منظور طرح ریزی های تحصیلی، کشف علل مشکلات تحصیلی دانش آموزان و کمک به آنان در رفع آن ها، کمک به معلمان در انطباق دادن روش های تدریس خود با نیازمندی ها و استعدادهای فردی دانش آموزان و .... می باشد.
دانشجویان رشته ی مشاوره ی مدرسه علاوه بر گذراندن دروس مشترک بین تمامی گرایش های مشاوره مانند آمار استنباطی، نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی، نظریه ها و روشهای مشاوره گروهی و ... ملزم به گذراندن واحد های تخصصی از جمله اصول و روش های مشاوره تحصیلی و شغلی، روابط و مناسبات انسانی در مشاوره مدرسه، خدمات مشورتی در مدرسه و ... می باشند.
                           
 
کارشناسی ارشد رشته مشاوره شغلی

همانطور که از اسم این رشته پیداست، مشاوره شغلی به کار در سازمان ها، مدارس و ... اشاره دارد. مشاوره و راهنمایی شغلی جریانی پیوسته و مداوم است که نگاهی آینده‌گرا داشته و با طرح‌ریزی، آمادگی و سازش فرد با شغل انتخابی، سروکار دارد. در واقع فراگردی دو سویه است که از یک سو بر تمام جنبه‌های شخصیت و شناسایی کامل فرد تأکید دارد، و از سوی دیگر بر اطلاعات حداکثری از مشاغل، فرصت‌های شغلی موجود و سایر امکانات شغلی و استخدامی نظر دارد. نهایتاً به فرد این امکان را می‌دهد که پس از آگاهی از رغبت‌ها و استعدادهای فردی و بررسی فرصت‌های شغلی موجود آگاهانه انتخاب شغل نماید. در واقع «راهنمایی شغلی» مصاحبه‌ی اولیه‌ای است که با توان‌سنجی و شخصیت‌شناسی از مراجع و انطباق با شرایط حاکم بر فرصت‌های شغلی موجود، فرد را در انتخاب شغل صحیح و متناسب راهنمایی می‌کند. «مشاوره‌ی شغلی» فراگیر و پیوسته است و نقش اساسی آن پس از راهنمایی‌ اولیه و انتخاب شغل توسط فرد آغاز می‌شود.
قابل ذکر است که این رشته هنوز در ایران جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است.
دانشجویان رشته مشاوره شغلی علاوه بر گذراندن دروس مشترک بین تمامی گرایش های رشته مشاوره مانند آمار استنباطی، نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی، نظریه ها و روشهای مشاوره گروهی و ... ملزم به گذراندن دروس تخصصی این رشته از جمله سازماندهی و مدیریت خدمات راهنمایی و مشاوره شغلی، نظریه ها و روش های مشاوره شغلی، تهیه و کاربرد آزمون های روانی در مشاوره شغلی و ... می پردازند.
                               
 
کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده

همانطور که از نام این رشته پیداست، تمرکز آن بر روی مسائل و مشکلات مربوط به فرد در بستر خانواده و مشکلات خانواده می باشد. هدف این رشته بینش و بصیرت دادن به مراجع یا مراجعان است تا مشکل خود را با آگاهی بررسی کنند و درباره¬ی آن به تصمیم گیری بپردازند و به مسائلی مانند: عدم هماهنگی خصوصیات اخلاق، دخالت خویشاوندان در زندگی داخلی، مشکلات زناشویی و عدم هماهنگی در پرورش فرزندان می پردازد.
دانشجویان این رشته علاوه بر دروس مشترک بین تمامی گرایش های رشته مشاوره مانند آمار استنباطی، نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی، نظریه ها و روشهای مشاوره گروهی و ... به گذراندن دروس تخصصی مانند نظریه ها و روش های مشاوره خانواده، سنجش و ارزیابی در مشاوره خانواده، کارورزی در مشاوره خانواده و ازدواج و ... می پردازند.
                                
 
کارشناسی ارشد رشته مشاوره توان بخشی

مشاوره توان بخشی ویژه معلولین جسمی مانند نابینایان، ناشنوایان، افراد فلج و غیره است. مشاوره در جهت درمان، تربیت، ایجاد اعتماد به نفس در معلولین، بهره گیری هر چه بیشتر آنها از نیروها و استعدادهای بالقوه خودشان است. در برخی از مؤسسات تا حدودی مشاوره با معلولین ذهنی و بیماران روانی سر وکار دارد.
دانشجویان این رشته علاوه بر دروس مشترک بین تمامی گرایش های رشته مشاوره مانند آمار استنباطی، نظریهکارشناسی ارشد رشته مشاوره توان بخشی های پیشرفته مشاوره و روان درمانی، نظریه ها و روشهای مشاوره گروهی و ... به گذراندن دروس تخصصی مربوط به گرایش توانبخشی از جمله مشاوره بحران، مشاوره با سالمندان ، مشاوره با معتادان و ... خواهند پرداخت.