گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

تاریخچه

امروزه با توجه به اهمیت اطلاعات و دانش و ظهور پسوند دانش برای مفاهیمی مانند جامعه، اقتصاد، توسعه و نظیر آن به خوبی نشان دهنده این است که امروزه دانش و دانایی نقش اساسی در جامعه دارد. در این میان یکی از مهم ترین قشر از متخصصان که نقش تعیین کننده ای در جوامع دانشی ایفا می کنند، متخصصان اطلاعات و دانش شناسان هستند. این متخصصان با مطالعه ماهیت اطلاعات و دانش و تدوین مکانیزم هایی برای گردآوری، سازماندهی، اشاعه و مدیریت آن زمینه را برای پویایی جریان دانش در جامعه (اعم از سازمان ها و کل جامعه) فراهم می سازند. از این رو رشته علم و اطلاعات دانش شناسی به عنوان رشته ای که ماهیت وکاربردهای اطلاعات را مطالعه می کند یکی از مهم ترین رشته های دانشگاهی به حساب می آید. با توجه به اهمیت رشته علم اطلاعات و دانش شناسی و به دنبال راه اندازی رسمی آن در دانشگاه های معتبر ایران از جمله تهران و تبریز در اوایل دهه 1340، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی (با نام قبلی علوم کتابداری و اطلاع رسانی) برای اولین بار در دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1368 در واحد رودهن راه اندازی شد. این گروه تا کنون بیش از 500 فارغ التحصیل در مقاطع مختلف را به جامعه علمی و اجرایی کشور تحویل داده است که خدمات مفید قابل توجهی را به کشو عزیزمان ارائه می نمایند. بیشتر فارغ التحصیلان این گروه با اخذ مدرک کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه های مختلف به کار، تدریس و تحقیق مشغول هستند.

اهداف

آموزش و تربیت متخصصانی با قابلیت مدیریت، کار اجرایی و مشاوره در مراکز اطلاع رسانی، مراکز پژوهشی، مراکز سیاست گذاری علم، سنجش علم، وبومتریک، مرکز اسنادی و نسخ خطی، سازمان های آرشیوی از مهم ترین اهداف این رشته محسوب می شوند.

مقاطع تحصیلی

این گروهدر حال حاضر در مقاطع زیر در حال فعالیت می باشد:
- کاردانی
- کارشناسی پیوسته
- کارشناسی ناپیوسته
- کارشناسی ارشد – گرایش اطلاع رسانی
- کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی – گرایش مدیریت اطلاعات

امکانات

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دارای امکانات زیر است:
- کارگاه فهرست نویس
- کارگاه مرجع شناسی (مآخذ شناسی) و علم سنجی
- سایت کامپیوتری