گروه حسابداری

ویژگی های  رشته حسابداری:
حسابداری یک سیستم است که در آن فرایند جمع آوری ،طبقه بندی ،ثبت ،خلاصه کرن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورتهای حسابداری در شکل ها و مدلهای خاص انجام می گیرد. تا افراد ذینفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و یا برون سازمانی مثل بانک ها، مجمع عمومی سازمان مورد نظر و یا مقامات مالیاتی بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. به همین دلیل فردی که تحصیلات دانشگاهی ندارد. بیشتر دفتردار است تا حسابدار. چرا که گزارشهای این دسته از افراد مطابق استاندارد نیست و پردازش کافی نمی شود و بیشتر تراز حسابها می باشد. برای مثال یک حسابدار تجربی نمی تواند  براحتی بین دارایی کوتاه  مدت و بلند مدت تفاوت  قایل شود و یا نمی داند که چگونه باید  معاملات ارزی  را در دفاتر ثبت کرد. حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات، داده های  خام  مالی  را  دریافت نموده ،  آنها  را  به نظم در می آورد.
محصول نهایی نظام  حسابداری گزارش ها و  صورت های مالی است که مبنای تصمیم گیری اشخاص ذینفع ( مدیران ، سرمایه گذاران ،  دولت و ...) قرار می گیرد. 

 

توانایی های لازم:
 رشته حسابداری از جمله رشته هایی است که از داوطلبان سه گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی دانشجو می پذیرد ویک حسابدار باید بتواند بخوبی گزارش کارهای خود را ارائه دهد. بنابراین باید در ادبیات فارسی مسلط بوده و نگارش خوبی داشته باشد همچنین دانشجوی حسابداری باید صادق و راز دار باشد. چون در آیند تمام اسناد ومدارک  یک سازمان را در اختیار دارد اگر فرد راز دار ودر کل با اخلاق نباشد لطمات زیادی به آن شرکت ودر نهایت به جامعه وارد می آید. وبالاخر یک حسابداربرای موفقیت در این دنیا پر از رقابت وتغییر وتحول باید با خلاق ،مبتکر ،صبور ومنضبط باشد. 
                                      
فرصت های شغلی :

 فرصت های شغلی یک حسابدار بسیار گسترده است و از پایین ترین سطح تا بالاترین سطح را در بر می گیرد. و با وجود این که در دانشگاه های مختلف کشور اعم از دولتی، غیرانتفاعی و آزاد، دانشجویان بسیاری در رشته حسابداری تحصیل می کنند اما تعداد فارغ التحصیلان بیکار این رشته از بیشتر رشته ها کمتر است. چون از یک موسسه کوچک گرفته تا بزرگترین کارخانه های کشور حداقل برای تهیه اظهارنامه مالیاتی به حسابدار نیازمند هستند. همچنین دانش حسابداری در بخش مالیات کاربرد وسیعی دارد. چون محاسبه سود به یاری حسابداری امکان پذیر است و تعیین مقدار سود نیز مبنای محاسبه مالیات شرکتها اعم از دولتی و خصوصی می باشد.        
                         
فارغ التحصیلان این رشته پس از اتمام تحصیل می توانند در سطوح مختلف و شاخه های متفاوت عهده دار انجام امور مالی گردند که شرح آن چنین است:
الف) حسابداری
فارغ التحصیلان می توانند در کلیه موسسات و واحدهای تجاری، اعم از دولتی یا خصوصی به عنوان حسابدار در شاخه های زیر مشغول کار شوند:
حسابداری مالی: در کلیه شرکتها و موسسات تجاری و غیرانتفاعی.
حسابداری صنعتی : در کلیه واحدهای صنعتی و شرکتهای تولیدی.
حسابداری دولتی : در کلیه سازمانها و ادارات دولتی به عنوان حسابدار یا عامل ذیحساب.
حسابداری مالیاتی : در ادارات دارایی.
حسابداری بیمه : در موسسات بیمه .
حسابداری بانکها : در شعبه ها و سرپرستی بانکها .
حسابداران پس از مدتی اشتغال به کار حسابداری می توانند در سمت مدیریت مالی واحدهای تجاری ، ایفای نقش نمایند.
ب ) حسابرسی

فارغ التحصیلان رشته حسابداری قادرند با توجه به شاخه های حسابداری در بند الف در حرفه حسابرسی شاغل شوند. شاغلان حرفه حسابرسی در یک تقسیم بندی کلی به دو گروه اصلی تفکیک می شوند :
حسابرسان داخلی : این گروه از حسابرسان ، کارمند واحد مورد رسیدگی هستند، و در واقع رابط میان هیات مدیره و شرکت بوده و گزارش رسیدگی خود را به طور هفتگی ، ماهانه یا سالانه به مدیرعامل و هیات مدیره ارایه می دهند . این گروه از حسابرسان عملیات داخل واحد تجاری را رسیدگی می کنند.
حسابرسان مستقل: این گروه از حسابرسان، افرادی هستند که در موسسات حسابرسی مشغول بکارمی شوند پس از کسب تجربه وطی مراتب حرفه ای باشرکت در آزمون سالیانه جامعه حسابداران رسمی می توانند به مرتبه حسابداری رسمی (مستقل) نایل شوند.و پس از اخذ صلاحیت انجام فغالیت حرفه ای بصورت انفرادی یا تاسیس یک موسسه حسابرسی با انعقاد قرارداد میان شرکتها یا سازمانها با این موسسات یا افراد، عملیات حسابداری و مالی واحد تجاری را بر اساس اصول و موازین حسابداری مورد رسیدگی قرار می دهند و گزارش خود را به مجمع عمومی صاحبان سهام ارایه می کنند. در واقع حسابرسان مستقل رابط میان صاحبان شرکت و هیات مدیره شرکت می باشند.
در حال حاضر در ایران ، سازمان حسابرسی به عنوان یک سازمان دولتی ، بزرگترین موسسه حسابرسی است و در کنار آن سایر موسسات حسابرسی دولتی و خصوصی تحت نظارت جامعه حسابدارن رسمی ایران مشغول فعالیت می باشند. 
             

                  
درسهای این رشته در طول تحصیل :


 الف ) دروس‌ پایه‌:روانشناسی‌ عمومی‌، جامعه‌ شناسی‌، اصول‌ علم‌ اقتصاد، ریاضیات‌ پایه‌، ریاضیات‌ کاربردی‌، آمار کاربردی‌، مبانی‌ کاربرد کامپیوتر، پژوهش‌ عملیاتی‌، مدیریت‌ تولید، حقوق‌ بازرگانی‌، پول‌ و ارز بانکداری‌ ، مبانی‌ سازمان‌ مدیریت‌، توسعه‌ اقتصادی‌، مالیه‌ عمومی‌، روش‌ تحقیق‌.
 ب ) دروس‌ اصلی‌ و تخصصی‌:اصول‌ حسابداری‌، حسابداری‌ میانه‌، حسابداری‌ پیشرفته‌، حسابداری ‌صنعتی‌، حسابرسی‌، حسابداری‌ مالیاتی‌، اصول‌ تنظیم‌ و کنترل‌ بودجه‌، مدیریت‌ مالی‌، مباحث‌ جاری‌ حسابداری‌ ، متون‌ حسابداری‌.
ج ) دروس‌ عمومی (حدود 20 ‌ واحد).